Η εταιρία μας

Το Γραφείο μας προσφέρει μια πλήρη σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την μεσιτεία ακινήτων με την συνεργασία μιας πλήρους ομάδας έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών μας. Αυτές περιλαμβάνουν:

· Εκπροσώπηση μιας πλούσιας γκάμας ακινήτων στην περιοχή των Νοτίων Προαστείων της Αθήνας, αλλά όχι μόνο

· Έρευνες αγοράς

· Ανακαίνιση κτιρίων και υπηρεσιών διαχείρισης των αντίστοιχων έργων με πλήρη κάλυψη όλων των απαραίτητων συνεργείων

· Υπηρεσίες διαχείρισης επαγγελματικών ακινήτων

· Διεκπεραίωση των απαραίτητων για την έκδοση Στεγαστικών ή Επισκευαστικών Δανείων με τους συμφερότερους όρους δανειοδότησης από Τράπεζα της επιλογής σας.

· Υπηρεσίες διεκπεραίωσης τυπικών διαδικασιών προς τις αρμόδιες αρχές

· Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση εμπορικού ακινήτου ή οικοπέδου, η εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών αξιοποίησης ακινήτων καθώς και εκθέσεων αξιολόγησης τους σύμφωνα με τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα (RICS) από εξειδικευμένους Συμβούλους-συνεργάτες μας

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, που πάντα επιδιώκουμε να καταλήγουνε στις πλεον συμφέρουσες λύσεις για τους πελάτες που εμπιστεύονται στο γραφείο μας την υποστήριξη των επιλογών τους.